Aktualności
Reba S.A.

KONKURS !

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy
do udziału w
IV-ej edycji II-go cyklu Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego
"Edukujemy - Pomagamy"

zorganizowanego
dla wszystkich
placówek oświatowych
na terenie całej Polski.
W załączeniu
List Zarządu REBA O.O. S.A.
Regulamin Konkursu
Oświadczenie Stowarzyszenia
Informacja o Stowarzyszeniu

Deklaracja uczestnictwa

Zgłoszenia odbioru baterii

Szanowni Państwo,
zgłoszenia odbioru baterii oraz zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki prosimy kierować na adres: biuro@reba.pl;
telefonicznie: 801-363-373 lub 22-550-61-08
Pojemnik REBA - instrukcja

Informacja

Szanowni Państwo,
 Zarząd REBA O.O. S.A. informuje że począwszy od miesiąca sierpnia 2022 roku
– z wyjątkiem placówek oświatowych - wszystkie umowy na odbiór zużytych baterii w systemie BDO będą renegocjowane
i podpisywane stosowne aneksy w przypadku wyrażenia zgody.

Raport GIOŚ

Szanowni Państwo,
na stronie GIOŚ można zapoznać się z raportami o funkcjonowaniu gospodarką bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami w poszczególnych latach.

Zasady współpracy

Szanowni Państwo!

W ciągu 15 lat działalności REBA Organizacja Odzysku S.A. wraz z naszymi Partnerami stworzyła ogólnopolski system selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Od początku swej działalności, REBA kładła duży nacisk na rozwój współpracy z Samorządami oraz Komunalnymi Związkami Gmin na terenie całego kraju.

Wiele uwagi REBA O.O. S.A. poświęca działaniom edukacyjnym adresowanym do pracowników administracji publicznej; Spółka corocznie jest partnerem i współorganizatorem kilkunastu konferencji i seminariów.

Gminy wdrażają nowy model gospodarki odpadami komunalnymi; rady gmin uchwalają nowe gminne regulaminy utrzymania czystości i porządku oraz niezbędne uchwały dot. zasad GOK. Rozpoczęły się już przetargi na wybór podmiotów odbierających odpady od mieszkańców i tworzenie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych [PSZOK]. W większości gmin, w których nowy regulamin został już uchwalony podstawowe zasady dot. zbierania zużytych baterii nie zostały zmienione, co oznacza, iż organizacja systemu zbiórki nadal pozostanie w gestii podmiotów takich jak REBA. Daje to nam możliwość optymalizacji – wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań logistycznych, co w dobie spadku tempa wzrostu gospodarczego jest szczególnie istotne.

Grupie ok. trzystu partnerskich gmin przedstawiliśmy niedawno ofertę współpracy i pomoc w wyposażeniu PSZOK w pojemniki do zbierania baterii. Większość odpowiedzi, które dotychczas otrzymaliśmy, wskazuje, że gminy planują wyłonić podmioty zarządzające PSZOK w drodze przetargu i pozostawić im swobodę wyboru firm, które będą odbierać odpady selektywnie zebrane w PSZOK.

Zarząd REBA postanowił od dnia 15 września 2014 r. –wznowić zawieranie nowych umów z samorządami oraz z innymi podmiotami, które chciałyby rozpocząć zbieranie zużytych baterii i akumulatorów przenośnych i prowadzić na swoim terenie miejsce odbioru takich odpadów.

Obsługa istniejących miejsc odbioru będzie nadal realizowana na dotychczasowych zasadach tzn on-line poprzez stronę www.reba.pl lub poprzez infolinię: 801 363 373
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij