Aktualności
Reba S.A.

KONKURS !

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy
do udziału w
IV-ej edycji II-go cyklu Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego
"Edukujemy - Pomagamy"

zorganizowanego
dla wszystkich
placówek oświatowych
na terenie całej Polski.
W załączeniu
List Zarządu REBA O.O. S.A.
Regulamin Konkursu
Oświadczenie Stowarzyszenia
Informacja o Stowarzyszeniu

Deklaracja uczestnictwa

Zgłoszenia odbioru baterii

Szanowni Państwo,
zgłoszenia odbioru baterii oraz zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki prosimy kierować na adres: biuro@reba.pl;
telefonicznie: 801-363-373 lub 22-550-61-08
Pojemnik REBA - instrukcja

Informacja

Szanowni Państwo,
 Zarząd REBA O.O. S.A. informuje że począwszy od miesiąca sierpnia 2022 roku
– z wyjątkiem placówek oświatowych - wszystkie umowy na odbiór zużytych baterii w systemie BDO będą renegocjowane
i podpisywane stosowne aneksy w przypadku wyrażenia zgody.

Raport GIOŚ

Szanowni Państwo,
na stronie GIOŚ można zapoznać się z raportami o funkcjonowaniu gospodarką bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami w poszczególnych latach.

Informacje dla Akcjonariuszy

                       
2024 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 397 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 i 36 Statutu spółki, Zarząd niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej REBA Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie, na dzień 25 czerwca 2024r.                   
Miejsce obrad: siedziba spółki REBA O.O. S.A. 02-954 Warszawa ul. Kubickiego 19 lok. 16.
Początek obrad ZWZA o godz. 10:30              
Proponowany porządek obrad ZWZA.
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. spółki akcyjnej „REBA Organizacja Odzysku”
 7. Udzielenie członkom organów Spółki skwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Spółki;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 10. Wolne wnioski;
 11. Zamknięcie obrad;
                            
                                2023 r.                                
 ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 397 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 i 36 Statutu spółki, Zarząd niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej REBA Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie, na dzień 28 czerwca 2023r.                   
Miejsce obrad: siedziba spółki REBA O.O. S.A. 02-954 Warszawa ul. Kubickiego 19 lok. 16.
Początek obrad ZWZA o godz. 12:00               
Proponowany porządek obrad ZWZA.
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. spółki akcyjnej „REBA Organizacja Odzysku”
 7. Udzielenie członkom organów Spółki skwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym;
 8. Wolne wnioski;
 9. Zamknięcie obrad;
2022 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 397 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 i 36 Statutu spółki, Zarząd niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej REBA Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie, na dzień 22 czerwca 2022r.                   
Miejsce obrad: siedziba spółki REBA O.O. S.A. 02-954 Warszawa ul. Kubickiego 19 lok. 16.
Początek obrad ZWZA o godz. 09:30               
Proponowany porządek obrad ZWZA.
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. spółki akcyjnej „REBA Organizacja Odzysku”
 7. Udzielenie członkom organów Spółki skwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym;
 8. Wolne wnioski;
 9. Zamknięcie obrad;
2021 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 397 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 i 36 Statutu spółki, Zarząd niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej REBA Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie, na dzień 28 czerwca 2021r.                   
Miejsce obrad: siedziba spółki REBA O.O. S.A. 02-954 Warszawa ul. Kubickiego 19 lok. 16.
Początek obrad ZWZA o godz. 10:00               
Proponowany porządek obrad ZWZA.
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. spółki akcyjnej „REBA Organizacja Odzysku”
 7. Udzielenie członkom organów Spółki skwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Spółki;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości;
 11. Wolne wnioski;
 12. Zamknięcie obrad;
2020 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 397 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 i 36 Statutu spółki, Zarząd niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej REBA Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie, na dzień 23 czerwca 2020r.                   
Miejsce obrad: siedziba spółki REBA O.O. S.A. 02-954 Warszawa ul. Kubickiego 19 lok. 16.
Początek obrad ZWZA o godz. 11:00               
Proponowany porządek obrad ZWZA.
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. spółki akcyjnej „REBA Organizacja Odzysku”
 7. Udzielenie członkom organów Spółki skwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Domem Maklersim w zakresie Obsługi Rejestru Akcjonariuszy i dematerializacji akcji;
 9. Wolne wnioski;
 10. Zamknięcie obrad;
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij