Aktualności
Reba S.A.

KONKURS !

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy
do udziału w
IV-ej edycji II-go cyklu Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego
"Edukujemy - Pomagamy"

zorganizowanego
dla wszystkich
placówek oświatowych
na terenie całej Polski.
W załączeniu
List Zarządu REBA O.O. S.A.
Regulamin Konkursu
Oświadczenie Stowarzyszenia
Informacja o Stowarzyszeniu

Deklaracja uczestnictwa

Zgłoszenia odbioru baterii

Szanowni Państwo,
zgłoszenia odbioru baterii oraz zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki prosimy kierować na adres: biuro@reba.pl;
telefonicznie: 801-363-373 lub 22-550-61-08
Pojemnik REBA - instrukcja

Informacja

Szanowni Państwo,
 Zarząd REBA O.O. S.A. informuje że począwszy od miesiąca sierpnia 2022 roku
– z wyjątkiem placówek oświatowych - wszystkie umowy na odbiór zużytych baterii w systemie BDO będą renegocjowane
i podpisywane stosowne aneksy w przypadku wyrażenia zgody.

Raport GIOŚ

Szanowni Państwo,
na stronie GIOŚ można zapoznać się z raportami o funkcjonowaniu gospodarką bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami w poszczególnych latach.

Poradnik sprzedawcy

Szanowni Państwo!

Jeżeli powierzchnia sprzedaży Waszego sklepu wynosi minimum 25 m2, od dnia 28.08.2009 na mocy art. 48 nowej ustawy o bateriach i akumulatorach jesteście Państwo zobowiązani do:

cyt. „… przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych
akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie
pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez
możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie…”

co oznacza, że należy postąpić w następujący sposób:

- ustawić specjalny pojemnik na terenie sklepu
- czytelnie oznakować miejsce zbierania zużytych baterii
- bezpłatnie przyjmować przyniesione przez klientów zużyte baterie.

Jak prowadzić zbiórkę baterii w sklepie?


Każdy właściciel albo zarządzający sklepem, którego obejmuje powyższy obowiązek musi zaopatrzyć się w pojemnik, można go bezpłatnie uzyskać np. rejestrując w systemie zbiórki zużytych baterii prowadzonym przez REBA – formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.reba.pl.

Każdy sklep prowadzący punkt zbiórki zużytych baterii zwolniony jest z :

• konieczności posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu zużytych baterii i akumulatorów
• prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji tych odpadów
• zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Do pojemnika można wrzucać wszystkie rodzaje baterii bez potrzeby ich wcześniejszego sortowania pod względem składu chemicznego a gdy pojemnik się zapełni zużyte baterie i akumulatory można przekazać sprzedawcy hurtowemu który ma obowiązek bezpłatnego ich przyjęcia lub podmiotowi zbierającemu zużyte baterie i akumulatory, na wcześniej ustalonych zasadach. Reba Organizacja Odzysku S.A. świadczy bezpłatnie kompleksowe usługi obejmujące:
• dostarczanie pojemników oraz materiałów informacyjnych dla konsumentów
• serwisowanie pojemników (drobne naprawy, wymiana w razie zużycia itp.)
• odbiór zapełnionych pojemników lub ich opróżnianie.

Jak należy informować konsumentów o możliwości oddania zużytych baterii w Państwa sklepie-hurtowni itp. ?

Pojemnik należy postawić w widocznym miejscu a plakatem dodatkowo oznakować miejsce zbiórki.
Klienci w momencie zakupu baterii powinni być informowani o możliwości zwrotu zużytych baterii w Państwa sklepie.

Co grozi właścicielowi lub zarządzającemu, gdy nie będzie w sklepie pojemnika na zużyte baterie oraz/lub informacji dla konsumentów ?

Zgodnie z treścią art. 86 i 87, nie przyjmowanie zużytych baterii od konsumentów będzie skutkowało grzywną. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 74—95, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij