Aktualności
Reba S.A.

KONKURS !

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy
do udziału w
IV-ej edycji II-go cyklu Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego
"Edukujemy - Pomagamy"

zorganizowanego
dla wszystkich
placówek oświatowych
na terenie całej Polski.
W załączeniu
List Zarządu REBA O.O. S.A.
Regulamin Konkursu
Oświadczenie Stowarzyszenia
Informacja o Stowarzyszeniu

Deklaracja uczestnictwa

Zgłoszenia odbioru baterii

Szanowni Państwo,
zgłoszenia odbioru baterii oraz zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki prosimy kierować na adres: biuro@reba.pl;
telefonicznie: 801-363-373 lub 22-550-61-08
Pojemnik REBA - instrukcja

Informacja

Szanowni Państwo,
 Zarząd REBA O.O. S.A. informuje że począwszy od miesiąca sierpnia 2022 roku
– z wyjątkiem placówek oświatowych - wszystkie umowy na odbiór zużytych baterii w systemie BDO będą renegocjowane
i podpisywane stosowne aneksy w przypadku wyrażenia zgody.

Raport GIOŚ

Szanowni Państwo,
na stronie GIOŚ można zapoznać się z raportami o funkcjonowaniu gospodarką bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami w poszczególnych latach.

Rozporządzenia

Akty wykonawcze do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. (Dz.U. 2019 poz.2531)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U.2019 poz. 1755)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U.2018 poz.184 t.1)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru (Dz. U. 2018 poz. 2458)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2015 poz.314)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1155 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1156)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1209)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1274)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1304)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1341)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1293)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych ( Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1671 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej ( Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu ( Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1789)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych ( Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1788)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. 2010 nr 15 poz. 81)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów ( Dz.U. 2010 nr 31 poz. 164 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne ( Dz.U. 2010 nr 31 poz. 165 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych ( Dz.U. 2010 nr 36 poz. 201 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków (Dz.U. 2011 nr 38 poz. 198)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami
(Dz.U. 2011 nr 38 poz. 199)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach (Dz.U. 2011 nr 38 poz. 200)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz 1973)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015r.  w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz.U.2015 poz. 1329)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015r.  w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U.2015 poz.1529)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
(Dz.U.2015 poz.1431)


Projekty rozporządzeń do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r o bateriech i akumulatorach dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska


ARCHIWUM

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych. ( Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1645 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości naleznej opłaty produktowej.
( Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1654 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ( Dz.U. 2005 nr 103 poz. 872 )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności. ( Dz.U. 2006 nr 136 poz. 965 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ( Dz.U.2007 nr 109 poz. 752)

rozporządzenie nie uwzględnia postanowień Dyrektywy 2006/66/WE i zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi w MŚ, zawarte w nim poziomy odzysku i recyklingu baterii i akumulatorow zostaną zmienione w momencie uchwalenia ustawy transponującej ww dyrektywę PE i Rady UE.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych ( Dz.U.2007 nr 247 poz. 1840)


 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij